Jak szybko otrzymać należne alimenty?

Nierozstrzygnięte problemy i komplikacje wynikające z porozumienia stron – tak często kończy się przeprowadzenie rozwodu. Fachowcy mówią, że najcięższe są te procesy rozwodowe, które dotykają także niepełnoletnich dzieci. Prawie zawsze mieskają one z jedną stroną, z wyznaczonymi spotkaniami u drugiej. Alimenty na dzieci to także decyzje sędziego, co dzieje się w większości przypadków podczas sprawy rozwodowej. Co można zrobić, by była to właściwą kwota?
Jak rozumieć obowiązek płacenia alimentów?

Sfinansowanie utrzymania i wychowania – w taki sposób litera prawa określa pojęcie alimentów. Kiedy dziecko nie może utrzymać się we własnym zakresie koszty jego potrzeb życiowych i gwarancji przyszłości spoczywa na rodzicach. Praktyka sądowa nie określa limitu lat. Obowiązek alimentacyjny mogą być ustalone przeważnie w:

– wyroku wydawanym w odrębnej sprawie o alimenty (o zaspokojenie potrzeb rodziny);
– w sprawie o rozwód;
– podczas wydania decyzji o separacji;
– ugodzie sądowej bądź ugodzie zawartej przed mediatorem;
– postępowaniu zabezpieczającym;
– w przypadku potwierdzonej u notariusza umowie rodziców, której przed sądem należy nadać wykonalność.

Były wspólmałżonek, który nie płaci alimentów. Jak przeciwdziałać?

Zainicjowaniem działań zapobiegawczych musi być wizyta u komornika który zainicjuje działania w ramach egzekucji. Zaangażowanie komornika może pomóc wyegzekwować świadczenie należne zasądzone przez wymiar sprawiedliwości oraz należące do zabezpieczeń. Odzyskuje on również świadczenie należne ustalone w porozumieniu stron bądź umowie zawartej przed mediatorem zatwierdzonej przez sąd, a także alimenty zamieszczone w umowie alimentacyjnej sporządzonej przed notariuszem, której skład sędziowski przyznał klauzulę wykonalności. Nie zapominajmy, że do komornika musimy udać się z pismem o rozpoczęcie egzekucji oraz rozstrzygnięciem ogłoszonym przez sąd. Niestety oprócz spraw w sądzie jest jeszcze wiele perturbacji, które niesie ze sobą rozwód Kraków na przestrzeni lat okazał się miejscem, gdzie tego typu rozprawy załatwiane są ze zwiększoną częstotliwością.

Jak przebiega egzekucja komornicza?

Po wnioskowaniu powinniśmy przekazać do komornika również posiadaną bazę danych o osobie, u której przewidziano płacenie zasądzonych świadczeń. W przypadku gdy tego nie wiemy, egzekutor powinien sam dążyć do ustalenia adresu zadłużonego, miejsca zatrudnienia i jego zarobków. Jeśli bezskutecznie, obowiązek zgromadzenia tej wiedzy będzie zadaniem Policji. Brak skutku postępowania nie będzie podstawą do umorzenia postępowania.